Waarom draadloos

Waarom een eigen DRAADLOOS netwerk?

Een paar puntjes op een rijtje:

Snel inzetbaar: Oplevering van een volledig operationele verbinding kan binnen enkele uren gerealiseerd worden.
Betrouwbaar: De beschikbaarheid van een straalverbinding is gelijkwaardig aan of beter dan die van traditionele bekabelde technieken. 99,999% is mogelijk.
Ruime bandbreedte: Verbindingen van 1 Mbps tot 100 Mbps kunnen worden ingezet over afstanden tot 6 km. of meer.
Kostenaspect: Een straalverbinding is in principe een eenmalige investering.Bij betaling ineens zijn er naast de signaalkosten geen maandelijks terugkerende kosten.

 

Doel:

Het bevorderen van de leefbaarheid op het platteland.

  1. Omdat wij ontevreden zijn over de huidige internetvoorzieningen.
  2. Omdat de reguliere kabelmaatschappij bij ons in de straat of dorp helemaal geen internet wil aanleggen, omdat zij dit dan een onrendabel gebied vinden, want deze maatschappijen willen zo snel mogelijk geld verdienen aan een kabelaansluiting.
  3. Omdat wij graag met elkaar de prijs en mogelijkheden willen bepalen en niet afhankelijk willen zijn van grote maatschappijen.

Het werkt als volgt:

Er is centraal in het dorp/omgeving een mast geplaatst met bijbehorende systeemkast.. Hierop wordt een ontvangst antenne en een zendantenne geplaatst. Deze heeft qua zendbereik een straal van +/- 9 km. Een ieder die binnen het bereik ligt kan aangesloten worden. Voor Den Horn (doelgebied) betekent dit dat er ongeveer 220 woningen (liggen binnen een straal van 2 km) aangesloten kunnen worden. Hierbij wordt nog maar de helft van het zendvermogen gebruikt, bij het volle bereik is het Aantal veel groter.(van Leekstermeer tot aan Aduard en van Hoogkerk tot Niekerk). Uiteraard kan een ieder die dit wil bij ons aansluiten, enigste voorwaarde hiervoor is dat men een schone zichtverbinding met de mast heeft of deze wil realiseren door een mast te plaatsen.

Doelgroep:

Onze aandacht richt zich op alle inwoners die wij met deze installatie kunnen bereiken en tegelijkertijd aan die, die behoefte hebben aan een snelle internet verbinding. Hiernaast willen we het dorpshuis in de gelegenheid stellen om er zonodig cursussen te geven aan mensen die zich verder willen ontwikkelen (om beter te kunnen presteren in de samenleving) . Voor mensen in het buiten gebied is dit een unieke kans om naast de zorg voor het gezin, zich te kunnen richten op bijvoorbeeld telewerken.

Abonnementen:

Inmiddels hebben wij drie abonnementen en twee betalingstypen in het leven geroepen. Voor uitgebreide info klik hier.

Zo hebben wij voor zowel de particuliere als voor de zakelijke markt het gepaste abonnement.

Incassering van het Abonnementsgeld:

Het incasseren van het abonnementsgeld wordt verzorgd via automatische incasso. Door de penningmeester van de stichting die het netwerk beheert.

Installatie:

Op het Dorp:

Centrale zend/ontvangstantenne

Bij de deelnemers thuis:

Ontvangstantenne (1 per aansluiting),15 mtr. UTP kabel met bevestigingsmateriaal. (eventueel een mast van maximaal 4 mtr., langer kan tegen meerprijs geleverd worden)

De afstand tussen antenne en voeding moet zo kort mogelijk worden gehouden. Afstanden tussen antenne, PC’s of Router/Switch mogen groot zijn. De antenne krijgt spanning via de UTP kabel. Het gebruik van een draadloze verbinding in huis is uiteraard ook mogelijk, en kan op verzoek tegen meerprijs geleverd en aangesloten worden, alleen is ten aanzien van de stabiliteit van het signaal geheel voor eigen risico.

Model 1: Deze antenne wordt gebruikt tot ± 6 Km

 

Model 2: Op mast een mast

Deze antenne kan gebruikt worden bij afstanden tot ± 10 Km of indien er sprake is van bebossing in de zichtlijn.

Het is belangrijk dat we een vrije zichtverbinding kunnen creëren. De vrije zichtverbinding moet gerealiseerd worden tussen de antenne bij of aan de woning en de centrale antenne in het dorp’.

Dit kunnen we op verschillende manieren realiseren.

  1. Door een kleine antenne rechtstreeks op de gevel te plaatsen.
  2. Door een kleine muurbeugel met antenne aan bijv. de schoorsteen of dakkapel.
  3. Tot en met een kleine mast (diverse lengtes,max. 4 mtr.) naast de woning.
  4. Door een mast naast de woning te gebruiken of te plaatsen ( op kosten van de deelnemer)

Staan er hoge bomen naast de woning kan in sommige gevallen het signaal van onder de bomen tot stand worden gebracht. Dit moet ter plaatse beoordeeld worden. De antenne (2 modellen): Denhornonline.nl biedt een standaard antenne. Verdere opties kunnen in overleg worden gerealiseerd.